Šolski avtobus za šolsko leto 2020/2021

Na osnovi razpisa Občina Žalec izbere najugodnejšega prevoznika. V tem šolskem letu je to podjetje Nomago.