Telefonske številke

KADAR NAS POTREBUJETE – POMEMBNE ŠTEVILKE

Telefon
Ravnatelj: Uroš Vidmajer, prof.

03-703-20-52

pogovorne ure (po predhodnem dogovoru): vsak četrtek od 7.30 do 8.30

e-mail: uros.vidmajer@guest.arnes.si
Pomočnica ravnatelja: Teja Perme, prof. 03-703-20-66
e-mail: teja.perme@gmail.com
Tajnica: Neli Gominšek 03-703-20-50
e-mail: o-bjsempeter.ce@guest.arnes.si
Internetni naslov: http://www.os-sempeter.si
Prvo triletje: 03-703-20-68
Tretje triletje: 03-703-20-69
Pedagoginja: Urška Poljanšek 03-703-20-61   e-mail: urska.poljansek@guest.arnes.si
Defektologinja: Barbara Bizjak Žerjav 03-703-20-63
Identifikacijska številka šole: SI77871430
TRR šole: 01390-6030687962