VABILO NA OGLED ŠOLSKE PROSLAVE in OBČINSKE PROSLAVE OZ. FILMA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Prijazno vabljeni na ogled šolske prireditve KULTURA STANUJE PRI TEBI DOMA ob počastitvi letošnjega kulturnega praznika.

Povezava do video prireditve je: https://youtu.be/89sFHbT-2UM.

Prireditev je nastala v sodelovanju z učitelji in učenci, ravnateljem naše šole ter zunanjimi sodelavci. Idejna vodja prireditve je učiteljica Simona Kučer s sodelavci.

Razstavo fotografij, ki smo jo poimenovali Lepota je v majhnih stvareh, si lahko ogledate na spletni strani naše šole. Čestitke in zahvala vsem nastopajočim, staršem in mentoricam.

Občina Žalec vljudno vabi v petek, 5. februarja 2021, od 11. ure dalje na ogled predstave oz. filma za učence osnovnih in glasbene šole ob slovenskem kulturnem prazniku.

Povezava do filma je: https://youtu.be/A2QkyK4S7VA.

V filmu so navedeni vsi prejemniki malih Savinovih odličij za leto 2020, tudi učenci in mentorji naše šole. Iskrene čestitke vsem učencem in mentorjem, dobitnikom priznanj, z željo po kreativnem izražanju in delovanju na kulturnem področju tudi v prihodnje!

Prejemniki malih Savinovih priznanj za leto 2020 (z utemeljitvijo):

Učenec/-ka, skupina oz. mentoricaIme in priimek oz. ime skupinePodročje delovanja in dosežen uspeh
 učenka  Ana Kumperger Za izjemno vsestransko in uspešno delo na literarnem področju 
 učenka  Lucija Povše Za izjemno vsestransko delo na literarnem področju 
 mentorica  Valentina Toman Čremožnik Za izjemno vsestransko in uspešno delo na literarnem področju 
 učenka  Sara Vučajnk   Za uspešno delo na likovnem področju 
 učenka  Tamara Farčnik  Za uspešno delo na likovnem področju 
 mentorica  Angela Pinter  Za uspešno delo na likovnem področju   
 skupina  Gledališki krožek OŠ Šempeter  Za uspešno delo na gledališkem področju 
 mentorica  Barbara Cotič Papotnik  Za uspešno delo na gledališkem področju   
 učenka  Asja Bukovnik  Za uspešno delo na kulturnem področju 
 učenec  Nejc Žolnir  Za uspešno delo na kulturnem področju 
 učenka  Maša Žolnir  Za uspešno delo na kulturnem področju 
 učenec  Anej Rehar  Za uspešno delo na kulturnem področju 
 mentorica Simona Kučer Za uspešno delo na kulturnem področju

Šempeter, 5. 2. 2021                                                                               Uroš Vidmajer, ravnatelj

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

POGOJI ZA VPIS

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V mesecu februarju 2021 bomo vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, ki imajo stalno ali začasno bivališče v našem šolskem okolišu. Vpis bo opravljen po pošti.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš, potem otroka obvezno vpišete pri nas, na izbrano šolo pa čimprej naslovite pisno prošnjo, v kateri navedite razloge za prešolanje!

Otrok s posebnimi potrebami je v osnovno šolo, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vključen oziroma napoten na podlagi odločbe o usmeritvi.

Otroci, ki so tuji državljani oz. osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v  šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma, če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Učencu se lahko tudi med šolskim letom v prvem razredu na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli.

Urška Poljanšek, šolska svetovalna služba (03/703-20-61)

NARAVOSLOVNI DAN V 6. RAZREDU

V torek, 2. 2., smo s šestošolci izvedli naravoslovni dan na daljavo. Izvajali so različne poskuse, ki so se nanašali na zvok in svetlobo.

ZIMSKE RADOSTI V PODALJŠANEM BIVANJU

Med vikendom je zapadel sneg in zelo smo se ga razveselili. V podaljšanem bivanju smo takoj po kosilu oddrveli na sneg, se kepali, dričali po hribu in v snegu puščali naše odtise.

Nastali pa so tudi čudoviti snežaki.

Učitelji OPB