PRVI ŠOLSKI DAN JE VEDNO NEKAJ POSEBNEGA

Prvi šolski dan je za učence, starše in tudi učitelje nekaj posebnega, še posebej pa je nepozaben za tiste najmanjše in najmlajše v šoli, prvošolce.

V našo šolo so s svojimi starši oz. skrbniki letos prišli v sredo, 1. septembra, ob deveti uri, kjer jih je v šolski športni dvorani čakal slavnostni sprejem in roditeljski sestanek za njihove starše. Ravnatelj Uroš Vidmajer in župan Občine Žalec Janko Kos sta jih skupaj z učiteljicami sprejela v šolski športni dvorani in jim za dobrodošlico namenila nekaj vzpodbudnih besed. Nato je prišla glasbena gostja Irena Vrčkovnik, ki je kot muca Maca prvošolcem ter skupaj z njimi zapela in na kitaro zaigrala nekaj pesmi. Najbolj je odmevala pesem Maček Muri. Do matičnih učilnic so jih nato pospremile učiteljice in jim sproti razkazale še šolo. Sledile so različne socialne igre, da so se prvošolci med sabo lahko hitro spoznali.

Učenci od 2. do 9. razreda pa smo prvi dve uri preživeli z razredniki, nato smo imeli pouk po urniku.

Vsi si želimo, da bi bili v šoli zdravi in vedoželjni ter bi letošnje šolsko leto imeli le enkrat prvi šolski dan.

Ela Kovačič, 7. b, šolska novinarka

ŠPORTNI DAN

Spoštovani starši!

23. septembra obeležujemo državni praznik dan slovenskega športa. Posvečen je zavedanju pomembnosti telesne dejavnosti za zdravje slehernega državljana Slovenije. Dan je namenjen promociji športa in telesne aktivnosti v najširšem pomenu besede. V čast temu dnevu bomo že v tem tednu izvedli športne dneve – planinske pohode za učence od 2. do 9. razreda.

Četrtek, 9. 9. 2021

Učenci 6. razreda bodo odšli na Šmohor, učenci 7. in 8. razreda pa na Mrzlico.

Učenci 9. razreda se bodo peš odpravili na Hom.

Petek, 10. 9. 2021

Učenci 2. razreda bodo odšli na Brnico, tretješolci in četrtošolci na Šmohor, petošolci pa na Goro Oljko.

Učenci naj bodo primerno obuti in oblečeni (pohodni čevlji, nepremočljiva obleka, dodatna majica). S sabo naj imajo tudi negazirano pijačo in kakšen prigrizek.

Zaradi vožnje z avtobusom morajo imeti učenci OBVEZNO s sabo obrazno zaščitno masko. Le-to bodo uporabljali na avtobusu in ob vstopu v kočo, če bo to potrebno.

Avtobusnega prevoza ne bomo potrebovali za pohod na Hom.

Športni dan se bo pričel v skladu z urnikom, torej ob 8.20. Kuhinja bo normalno obratovala, malica in kosilo bosta na voljo. Oddelka varstva vozačev in učencev ter podaljšanega bivanja bosta potekala po urniku.

V primeru dežja bomo imeli pouk po urniku. O spremembi glede na vremenske razmere boste obveščeni na šolski spletni strani, vsak večer po 18. uri.

Ceno avtobusnega prevoza, ki znaša 4 evre, boste poravnali s položnico.

Lep pozdrav

Uroš Vidmajer,

ravnatelj

SPREJEM PRVOŠOLCEV

V sredo, 1. 9. 2021, je prvič prestopilo prag naše šole 36 prvošolcev. Na slavnostnem sprejemu so jih pozdravili gospod ravnatelj, Uroš Vidmajer, župan Občine Žalec, Janko Kos, in njihove učiteljice. Zapeli in zaplesali so z Ireno Vrčkovnik ter mačkom Murijem, ogledali so si učilnice in se posladkali z mačjimi slaščicami. Imeli smo se lepo.

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

Računalniško znanje je zelo pomembno, zato smo se petošolci že prvi teden seznanili z AAI prijavo in se naučili osnovnih veščin.

Zelo dobro nam je šlo. Naučili smo se uporabljati Teams.

PRVI ŠOLSKI DAN

V sredo, 1. 9. 2021, smo ponovno sedli v šolske klopi.

Veseli, spočiti in pripravljeni na nove izzive in dogodivščine.

ČAS JE ZA ŠOLO – KAKO BO POTEKAL PRVI ŠOLSKI DAN

»Največji pogum je biti tisto, kar si: nepopoln, neidealen, preprost in samosvoj.«

Še malo, čisto malo, in se vidimo v šoli. Veselimo se srečanja z otroki, »živžava« na hodnikih, skratka otroške energije, ki daje šoli življenje, smisel.

V nadaljevanju vam posredujem informacije glede organizacije pouka prvi šolski dan.

Novo šolsko leto 2021/2022 se začne v sredo, 1. septembra 2021. Za vse učence bo pouk potekal v skladu s šolskim koledarjem in po t. i. modificiranem modelu B. Glede na trenutno situacijo načrtujemo delo čim bolj optimalno, ob smiselnem upoštevanju priporočil in odlokov.  

V ŠOLO PRIHAJAJO V ČASU POUKA LE ZDRAVI OTROCI IN ZAPOSLENI.

Nezaposleni v šolo ne vstopajo, razen izjemoma, ko so vabljeni ali se tako dogovorijo z vodstvom šole in učiteljem. Ob vstopu v šolske prostore veljajo priporočila NIJZ, za odrasle osebe pa tudi odlok Vlade RS o izpolnjevanju pogoja PCT.

Vstopanje učencev v šolo in gibanje po šoli bo potekalo v skladu s šolskimi pravili, s katerimi bodo učenci seznanjeni prvi šolski dan. Za vse trenutno velja upoštevanje preventivnih zaščitnih ukrepov: umivanje rok, nošenje mask na hodnikih ter za učence od 6. do 9. razreda tudi v razredih.

PRIHODI V ŠOLO

Svetujemo in spodbujamo, naj otroci v šolo prihajajo peš, s kolesom ali na drug trajnostno naravnan način mobilnosti. Učenci vozači morajo tudi na avtobusu upoštevati preventivne ukrepe NIJZ.

PRIČETEK POUKA – POTEK PRVEGA ŠOLSKEGA DNE

Prvošolci pridejo v šolo skupaj s starši oz. skrbniki ob 9. uri, ko bo v šolski telovadnici zanje potekal slavnostni sprejem in roditeljski sestanek (v skladu s preventivnimi ukrepi NIJZ: maske, pogoj PCT).

Starši oz. skrbniki učencev od 2. do 9. razreda smete pospremiti otroke do šolskega parkirišča oz. dvorišča. Tam se bodo pridružili razredniku oz. določenemu učitelju, in sicer po razporedu:

  • ob 8.20: 2., 3. in 4. razred,
  • ob 8.30: 5., 6. in 7. razred,
  • ob 8.40: 8. in 9. razred.

Učenci bodo odšli v spremstvu razrednikov v matične učilnice. Garderob in garderobnih omaric prvi dan še ne bodo uporabljali, zato se tudi ne bodo preobuli.

Po prvih dveh urah z razredniki bodo učenci nadaljevali s poukom po urniku, do 12.40 ure, ko bodo lahko odšli domov, razen če so vpisani v oddelek podaljšanega bivanja – OPB (kjer bodo do ure, ki ste jo navedli v prijavi).

Ostale dni se bo pouk pričenjal ob 8.20 oziroma v skladu z urniki ali drugimi dejavnostmi.

UČNI PRIPOMOČKI IN UČNA GRADIVA

Učenci prvi šolski dan potrebujejo šolsko torbo, pisalo, beležko in mapo. Učna gradiva iz učbeniškega sklada bodo tisti, ki jih še niso, prejeli 1. 9. 2021. 

PREHRANA

Malica in kosilo bosta že prvi šolski dan potekala glede na junijske prijave.

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

Delo v oddelkih podaljšanega bivanja (OPB) bo prvi šolski dan potekalo najdlje do 15.10 ure.

Starše oz. skrbnike vljudno prosimo, da otroke počakate pred šolo ob času, ki ste ga oz. ga še boste določili za prevzem otrok. Za prevzem otroka po 14. uri pokličete šolsko mobilno telefonsko številko: 051 250 230.

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo (JV) se za prijavljene učence prične izvajati 2. 9. 2021. Prosimo, da upoštevate ure, ki ste jih navedli v prijavi.

UČENCI – VOZAČI S ŠOLSKIMI AVTOBUSI

Prvi šolski dan bo zjutraj avtobus opravil samo drugo vožnjo, ki pripelje učence v šolo ob 8.15. Iz šole bo popoldne avtobus opravil vožnjo ob 13.10, in sicer do razvoza otrok. Ostale dni se bodo avtobusni prevozi odvijali po utečeni časovnici – kot lansko šolsko leto. Na šolskem avtobusu je uporaba zaščitne maske obvezna.

JAVLJANJE IZOSTANKOV IN ODJAVA PREHRANE

Starše oz. skrbnike prosimo, da načrtovane izostanke sproti javljate razrednikom. Odjavo prehrane javljajte do 8. ure zjutraj, v tajništvo šole, po elektronski pošti: tajnistvo@os-sempeter.si ali na telefonsko številko: 03 703 20 50.

SAMOTESTIRANJE

Učenci od 7. do 9. razreda bi naj samotestiranje izvajali enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno. Učencu pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, teste pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Več je zapisano v okrožnici MIZŠ, številka 6030-1/2021/71, ki je bila poslana na šole 24. 8. 2021 in je objavljena tudi na šolski spletni strani.

SOGLASJA STARŠEV OZ. SKRBNIKOV

1.septembra 2021 vam bodo otroci domov prinesli v izpolnitev SOGLASJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV. To je večstranski dokument, kjer gre za vašo privolitev, ki se nanaša predvsem na to, da smemo javno objavljati fotografije otroka, njegove rezultate, literarna in likovna dela ter drugo. Upam, da boste odgovorili pozitivno, saj si želimo, da bi bilo naše delo tudi v prihodnje čim bolj povezovalno. Poleg teh soglasij bodo nekateri učenci v prihodnjih dneh domov prinesli konkretnejša SOGLASJA V ZVEZI Z UČNO POMOČJO. Učna pomoč pri posameznih predmetih jim bo olajšala delo pri rednem pouku.

POMEMBNO: Sledite obvestilom na šolski spletni strani in elektronskim sporočilom, ki vam jih bodo posredovali tudi učitelji oz. razredniki.

Pred nami so novi izzivi, ki jim bomo zagotovo kos, to smo že dokazali.

Naj nas vodijo: dobro srce, lepe misli, pogum in spoštovanje različnosti.

Ravnatelj Uroš Vidmajer s kolektivom OŠ Šempeter v Savinjski dolini