Statusi za šolsko leto 2022/23

V skladu z zakonsko določbo ZOsn se je s 1. 9. 2013 na novo in natančno definiral status učenca, ki se vzporedno izobražuje, status perspektivnega in vrhunskega športnika ter perspektivnega in vrhunskega mladega umetnika, status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih … Nadaljujte z branjem Statusi za šolsko leto 2022/23