Tudi v letošnjem šolskem letu smo s ponosom izdali šolsko glasilo Naša misel, ki vas zopet nagovarja k listanju, branju in razmišljanju. Letos poleg leposlovnih in likovnih del prinaša tudi razvedrilo. Glasilo je razdeljeno na dva vsebinska tematska sklopa, ki ju povezuje likovni del. Prvi sklop, ki smo ga naslovili PAJČEVINA BESED, ponuja prozna in pesemska besedila, ki orisujejo tudi čas osnovnošolskega izobraževanja, odraščanja in zorenja. V drugem sklopu z naslovom MOJ SVET IN JAZ V NJEM boste lahko prebrali spominske drobce generacije letošnjih devetošolcev. Sklop RIŠEM SVOJ SVET ponuja pester nabor likovnih del v različnih tehnikah.

Z veseljem sporočava, da boste glasilo vsi prejeli zadnji šolski dan.

Želiva vam prijetno branje!

Barbara Cotič Papotnik in Valentina Toman Čremožnik, glavni urednici