Interesne dejavnosti za šolsko leto 2020/2021

Učencem ponujamo različne dejavnosti, ki jih obiskujejo z namenom, da se sprostijo, uveljavijo interese ter razvijejo svoje sposobnosti in spretnosti. V sklopu združenja razredov je zelo dejavna Šolska skupnost, ki pod mentorstvom Božene Svet organizira tudi šolske plese in vodi akcijo zbiranja odpadnega papirja, baterij in tonerjev. Na šoli deluje tudi Čebelarski krožek pod mentorstvom Valentine Toman Čremožnik. Krožek aktivno sodeluje s Čebelarskim društvom Šempeter in Čebelarsko zvezo Slovenije. Taborniki delujejo v sodelovanju z Zvezo tabornikov Slovenije, ribiški krožek pa v sodelovanju z Ribiško družino Šempeter. Krožek deluje pod mentorstvom Bojana Lenarta.