Knjižnica

Šolska knjižnica je informacijsko središče šole, kjer imajo učenci in strokovni delavci na voljo številno knjižnično gradivo. Z uporabo knjižnice se učenci navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva. Učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme, se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja in razvijajo različne spretnosti in sposobnosti. Knjižnična informacijska znanja (KIZ) izvaja knjižničarka skupaj z učitelji drugih predmetnih področij. Cilji in vsebine KIZ-a izhajajo iz ciljev vzgojno-izobraževalnega dela.

Cilji in vsebine KIZ-a zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja.

BRALNA ZNAČKA

Bralno značko, katere osnovni cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje, bomo tudi letošnje šolsko leto skrbno načrtovali in izpeljali. Vanjo so vključeni učenci od 1. do 9. razreda. Učenci preberejo 4 knjige letno, ki jih v obliki pogovora predstavijo mentorjem bralne značke. Ob zaključku bralne značke (april 2022) bomo podelili bralna priznanja.

4. razred
  Vid Pečjak: Drejček in trije marsovčki
  Enid Blyton ali Leopold Suhodolčan: knjiga po izboru učencev
  Slovenske ljudske pravljice ali Narodne pravljice ali Babica pripoveduje
5. razred
  Roald Dahl: Matilda
  Astrid Lindgren: Ronja, razbojniška hči
  Primož Suhodolčan: knjiga po izboru učencev
6. razred
Lovro Kuhar – Prežihov Voranc: Solzice
Pesniška zbirka Borisa A. Novaka ali Daneta Zajca
Delo sodobne slovenske avtorice (po izboru učencev)
7. razred
Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce (izbor besedil)
Ervin Fritz: Vrane (izbrane pesmi)  
Vinko Möderndorfer: Jaz sem Andrej (projekt Rastem s knjigo)
8. razred
Anton Tomaž Linhart: Županova Micka  
Presheren.doc ali preseren.net (izbrane pesmi)
Delo sodobne slovenske avtorice (po izboru učencev)
9. razred
Ivan Cankar: Moje življenje (izbor črtic)           
Delo sodobne slovenske avtorice (po dogovoru)
Pesniška zbirka slovenskega avtorja (po dogovoru)