Podatki o šoli za šolsko leto 2020/2021

PODATKI O USTANOVITELJU

Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini je samostojna centralna šola. Izvaja izključno pedagoško dejavnost. Njena ustanoviteljica je Občina Žalec, ki je lastnica celotnega objekta. Sedež šole je v stavbi Šolska ulica 2.

Vzgojno-izobraževalni program se izvaja v skladu s šolsko zakonodajo:

  • Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
  • Zakon o osnovni šoli.

 

OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Šempeter, Spodnje in Zgornje Grušovlje, Kale, Grče, Zalog, Podlog, Zgornje in Spodnje Roje. Otroci iz Šempetra hodijo v šolo peš. Iz ostalih vasi, krajev se vozijo s šolskim avtobusom.

 

V šolo vsako leto sprejmemo tudi učence iz drugih šolskih okolišev, pri čemer ravnamo v skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. členom Uredbe Vlade RS o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol (Ur. l. RS, št. 16/1998, 27/1999, 134/2003).

 

SKUPNO ŠTEVILO UČENCEV V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU

Na šoli imamo 16 oddelkov, 164 učenk in 143 učencev, skupaj 307 učencev.