Roditeljski sestanki in govorilne ure za šolsko leto 2023/24

RVI RODITELJSKI SESTANEK

Prvi skupni roditeljski sestanek za starše vseh razredov v sredo, 13. septembra 2023.

 

RUGI RODITELJSKI SESTANEK

Drugi roditeljski sestanki bodo večinoma izvedeni med januarjem 2024 in majem 2024, z različnimi vsebinami: bralno opismenjevanje, predstavitev neobveznih izbirnih predmetov, šole v naravi, srednješolski sistemi, valeta, oblike in načini učenja ter IKT informiranje.

 

GOVORILNE URE

Dopoldanske govorilne ure bomo izvajali po dogovoru, medtem ko bodo popoldanske potekale po posebnem protokolu, vsak prvi delovni torek v mesecu, in sicer od 17. do 19. ure.

 

POPOLDANSKE GOVORILNE URE

okt. nov. dec. januar februar mar. april maj
3. 7. 5. 9. 6. 5. 2. 7.