OŠ ŠEMPETER V SAV. DOLINI, Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, tel. št.: 03/703-20-50, e-pošta: tajnistvo@os-sempeter.si

UČENCI NAŠE ŠOLI IN NJIHOVI MENTORJI DOBITNIKI MALIH SAVINOVIH PRIZNANJ

V ponedeljek, 6. 2. 2023, je ZKŠT Žalec v sodelovanju z Občino Žalec v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu za učence osnovnih šol pripravil osrednjo občinsko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri je podžupan občine, Srečko Lednik, podelil mala Savinova odličja. Odličja so prejeli tudi učenci naše šole, ki so prejeli priznanje bodisi na občinskem, regijskem, državnem ali meddržavnem tekmovanju na kulturnem področju v zadnjem letu, in sicer Marjeta Povše, Naja Škrabar, Ana Maria...

več...

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

POGOJI ZA VPIS Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. V mesecu februarju 2023 bomo vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, ki imajo stalno ali začasno bivališče v...

več...

SENČNO GLEDALIŠČE

Pri neobveznem izbirnem predmetu umetnost spoznavamo različne oblike gledališč. Nastopili smo že v kratki gledališki igri, nato pa spoznali, kako deluje senčno gledališče. Izdelali smo si lutke ter se preizkusili v spretnostih senčnega gledališča. Mladi gledališčniki NIP umetnost

več...

PRVOŠOLCI NA ZIMSKEM ŠPORTNEM DNEVU

V sredo, 25. 1. 2023, smo imeli prvošolci zimski športni dan. Ker je v Šempetru še dovolj snega, smo se sankali in igrali na snegu kar pred šolo. Preživeli smo lep dan. Prvošolci z učiteljicami

več...

NAJVEČJI SPLETNI KVIZ NA SVETU

Živimo v času, ko otroci in mladostniki preživijo veliko časa na spletu. V ta namen na šoli pripravljamo delavnice in predavanja na to temo. Z učenci smo se na razrednih urah in pri urah računalništva pogovarjali o prednostih in slabostih spleta. Z znanjem, ki ga učenci imajo o tej temi, bomo sodelovali v velikem spletnem kvizu Brihtne glave, ki bo potekal v sodelovanju s knjigo Guinnessovih svetovnih rekordov. 16. 2. 2023 bodo učenci od 6. do 9. razreda reševali spletni kviz Kahoot. Učenci...

več...

USPEŠNI NA LITERARNEM NATEČAJU ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

Sedmošolki Mia Turnšek in Lana Vršank Farkaš sta z literarnima prispevkoma, pesmijo in proznim besedilom, sodelovali na literarnem natečaju – »Pedagoški akciji«, ki ga je razpisala Zveza delovnih invalidov Slovenije. Njuni besedili je komisija ocenila kot dobri, zato sta objavljeni tudi v Zborniku izbranih prispevkov. Mia je napisala besedilo z naslovom Prijateljica Tina iz tretjega nadstropja, Lana pa Nikoli ne veš … Prejeli sta pohvalo in knjižno nagrado. Iskrene čestitke! Valentina Toman...

več...