Projekti

Nadaljevali bomo nekatere lanskoletne projekte, ki jih bomo nadgradili z novimi in sledili zadanim prednostnim nalogam.

 

Prednostne naloge:

 • RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI IN MOTIVACIJE ZA BRANJE (projekt Franček, starejši učenci berejo mlajšim, Piki Jakob, glasilo Naša misel, osrednja šolska zaključna prireditev, bralna značka, projekt Noč branja, Rastem s knjigo …)
 • IZVAJANJE POUKA NA PROSTEM
 • ZDRAVSTVENA PREVENTIVA – SKRB ZA ZDRAVJE (trajnostni način mobilnosti, teden zdravja, raziskovanje človeškega telesa)

Druge naloge in natečaji:

 • DELO PO VERTIKALI – KREATIVNO MEDPREDMETNO POVEZOVANJE
 • DELO NA DALJAVO
 • E–TWINNING
 • JUNAK IN JUNAKINJA OBČINE ŽALEC
 • DELO Z UČENCI PRISELJENCI
 • MEDVRSTNIŠKA POMOČ
 • BRALNI PROJEKT NAŠA MALA KNJIŽNICA
 • KULTURA PREHRANJEVANJA IN TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
 • TEDEN PISANJA Z ROKO
 • PIŠEM ZA PRAVICE (AMNESTY INTERNATIONAL)
 • IZMENJAVA PEDAGOŠKIH IZKUŠENJ
 • Z GIBANJEM V ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA (Trimček)
 • PROJEKT FRANČEK IN NOČ BRANJA

Sodelovali bomo tudi pri drugih najrazličnejših literarnih, likovnih, fotografskih, recitatorskih in ostalih natečajih ter spodbujali celovito razvijanje domišljije pri učencih.