ZAPOSLENI V ŠOL. LETU 2023/24

 

Ravnatelj: Uroš Vidmajer

pogovorne ure (po predhodnem dogovoru):

vsak četrtek od 7.30 do 8.30

uros.vidmajer@os-sempeter.si 03-703-20-52
Pomočnica ravnatelja: Teja Perme teja.perme@os-sempeter.si 03-703-20-63
Tajnica: Neli Gominšek tajnistvo@os-sempeter.si         03-703-20-50
Prvo triletje (kabinet): 03-703-20-68  
Tretje triletje (kabinet): 03-703-20-69  

Pedagoginja: Eva Rajovec

eva.rajovec@os-sempeter.si

03-703-20-66

Pedagoginja: Urška Poljanšek urska.poljansek@os-sempeter.si 03-703-20-61
Knjižničarka: Tideja Potrč tideja.potrc@os-sempeter.si 03-703-20-62

Računalničarka: Anja Knez

anja.knez@os-sempeter.si

 
Šolska spletna stran: www.os-sempeter.si  
Identifikacijska številka šole: SI77871430    
TRR šole: 01390-6030687962    

 

Učitelji:

 

IME IN PRIIMEK UČITELJICE/UČITELJA, ZNANSTVENI NAZIV

E-NASLOV

RAZREDNIČARKA/

RAZREDNIK/SORAZREDNIK

DRUGA UČITELJICA 1. R.

 

PEDAGOŠKA SMER

Lea Napotnik

lea.napotnik@os-sempeter.si

1. a – razredničarka

profesorica razrednega pouka

Tamara Verdel

tamara.verdel@os-sempeter.si

1. b – razredničarka

profesorica razrednega pouka

Vanja Kuder

vanja.kuder@os-sempeter.si

druga učiteljica v 1. a

profesorica razrednega pouka ter profesorica kemije in biologije

Simona Kučer

simona.kucer@os-sempeter.si

druga učiteljica v 1. b

profesorica razrednega pouka

Aleksandra Jesenek

aleksandra.jesenek@os-sempeter.si

2. a – razredničarka

profesorica razrednega pouka

Božena Svet

bozena.svet@os-sempeter.si

2. b – razredničarka

profesorica razrednega pouka

Marjetka Usar

marjetka.usar@os-sempeter.si

3. a – razredničarka

profesorica razrednega pouka

Andreja Plut

andreja.plut@os-sempeter.si

3. b – razredničarka

profesorica razrednega pouka

Nino Kokalj

nino.kokalj@os-sempeter.si

4. a – razrednik

profesor razrednega pouka

Andreja Jezernik

andreja.jezernik@os-sempeter.si

4. b – razredničarka

profesorica razrednega pouka

Eva Kreže

eva.kreze@os-sempeter.si

5. a – razredničarka

profesorica razrednega pouka

Katarina Princl

katarina.princl@os-sempeter.si

5. b – razredničarka

profesorica razrednega pouka

Simon Krumpak

simon.krumpak@os-sempeter.si

Bojan Lenart

bojan.lenart@os-sempeter.si

6. a – razrednik

 

6. a – sorazrednik

profesor športne vzgoje

 

profesor geografije in zgodovine

Nadja Apšner

nadja.apsner@os-sempeter.si

7. a – razredničarka

profesorica matematike in fizike

Maja Blažič

maja.blazic@os-sempeter.si

7. b – razredničarka

profesorica angleščine in nemščine

Ksenija Guštin

ksenija.gustin@os-sempeter.si

8. a – razredničarka

profesorica matematike in proizv.-teh. vzg.

Katja Kač

katja.kac@os-sempeter.si

8. b – razredničarka

profesorica biologije in kemije

Barbara Cotič Papotnik

barbara.cotic-papotnik@os-sempeter.si

9. a – razredničarka

profesorica slovenščine in univ. dipl. soc. kulture

mag. Valentina Toman Čremožnik

valentina.toman-cremoznik@os-sempeter.si

9. b – razredničarka

profesorica slovenščine

mag. Polona Ramšak

polona.ramsak@os-sempeter.si

/

profesorica angleščine in slovenščine

Teja Perme (pomočnica ravnatelja)

teja.perme@os-sempeter.si

/

profesorica razrednega pouka

Marjetka Jordan Kopušar

marjetka.jordan-kopusar@os-sempeter.si

/

učiteljica razrednega pouka

Eva Rajovec (svetovalna delavka)

eva.rajovec@os-sempeter.si

/

magistrica pedagogike

Katja Leben

katja.leben@os-sempeter.si

/

magistrica razrednega pouka

Gregor Štorman

gregor.storman@os-sempeter.si

/

profesor športne vzgoje

Katja Florjančič

katja.florjancic@os-sempeter.si

/

 

profesorica glasbe

Anja Knez (računalničarka)

anja.knez@os-sempeter.si

/

profesorica računalništva in proizv.-teh. vzg.

Ema Fene (socialna pedag., dopolnj. učne obveze)

ema.fene@gmail.com

/

socialna pedagoginja

Jerneja Žagar

jerneja.zagar@os-sempeter.si

/

profesorica razrednega pouka

Saša Pristovšek

sasa.pristovsek@os-sempeter.si

/

profesorica razrednega pouka

Matic Čadej

matic.cadej@os-sempeter.si

/

profesor likovne umetnosti

Urška Poljanšek, spec. menag.

urska.poljansek@os-sempeter.si

/

profesorica pedagogike in geografije

Mojca Drofelnik (inkluzivna pedag., dopolnj. učne obveze)

mojca.drofelnik@gmail.com

/

mag. prof. inkl. pedag. in razrednega pouka

Monika Žohar (inkluzivna pedag., dopolnj. učne obveze)

/

inkluzivna pedagoginja

Tideja Potrč (knjižničarka)

tideja.potrc@os-sempeter.si

/

profesorica zgodovine

Mirjana Kučer

mirjana.kucer@os-sempeter.si

/

učiteljica razrednega pouka

Špela Grabner

spela.grabner@os-sempeter.si

/

profesorica razrednega pouka

 mag. Magdalena Novak

(začasno na delu v tujini)

/

profesorica slovenščine in angleščine

Tehnično osebje:

hišnik: Aljoša Klančnik

osebje v kuhinji: Vojko Randl, Marta Matko in Jasna Hlupič

čistilke: Nuša Slokan, Helena Kert, Mersiha Alić, Katja Pungartnik in Duša Bukšek