NPZ za šolsko leto 2023/2024

Učenci šestega in devetega razreda bodo obvezno pristopili k opravljanju nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). Opravljali ga bodo le v rednem roku.

ROKI ZA PISNI DEL NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

RAZRED

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ANGLEŠČINA/LIKOVNA UMETNOST

 

6. in 9. razred

torek, 7. maj 2024

četrtek, 9. maj 2024

ponedeljek, 13. maj 2024

 

KOLEDAR DOGODKOV

1. 9. 2023

(petek)

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ.

30. 11. 2023

(četrtek)

Zadnji rok za prijavo/posredovanje podatkov učencev 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.

7. 5. 2024

(torek)

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred.

9. 5. 2024 (četrtek)

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred.

13. 5. 2024 (ponedeljek)

NPZ iz angleščine za 6. razred in tretjega predmeta za 9. razred.

3. 6. 2024

(ponedeljek)

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

4. 6.–5. 6. 2024 (torek–sreda)

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

7. 6. 2024

(petek)

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

10.–11. 6. 2024 (ponedeljek–torek)

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 9. razredu.

14. 6. 2024 (petek)

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda.

19. 6. 2024 (sreda)

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 6. razredu.

24. 6. 2024 (ponedeljek)

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda.

 

Podrobnejše informacije o nacionalnem preverjanju znanja so dostopne v publikaciji Nacionalno preverjanje znanja – Informacije za učence in starše, za šolsko leto 2023/2024. Knjižica je objavljena pod razdelkom Splošne informacije na:

http://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/

Na navedenem spletnem naslovu so dostopni tudi nacionalni preizkusi znanja preteklih let in merila za vrednotenje (rešitve).