NPZ za šolsko leto 2022/2023

Vse pomembne informacije najdete na spletni strani www.ric.si.

Učenci šestega in devetega razreda bodo obvezno pristopili k opravljanju nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). Opravljali ga bodo le v rednem roku.

ROKI ZA PISNI DEL NACIONALNIH PREVERJANJ ZNANJA:

RAZREDSLOVENŠČINAMATEMATIKAANGLEŠČINA
6. in 9. razred 4. maj 2023 četrtek8. maj 2023 ponedeljek10. maj 2023 sreda