Datumi pisnih preizkusov za šolsko leto 2022/2023

Datumi so okvirni. Zaradi objektivnih okoliščin si pridružujemo pravico do spremembe. Datume za 2. ocenjevalno obdobje bomo načrtovali konec januarja 2023. Učenci bodo z njimi seznanjeni februarja 2023.

Pisni-preizkusi-znanja.doc

DRUGO OCENJEVALNO OBDOBJE

Pisni-preizkusi-znanja2.doc