Datumi pisnih preizkusov za šolsko leto 2021/2022

Datumi so okvirni. Zaradi objektivnih okoliščin si pridružujemo pravico do spremembe. Datume za 2. ocenjevalno obdobje bomo načrtovali konec januarja 2022. Učenci bodo z njimi seznanjeni februarja 2022.

4. a-razred, razredničarka: ŠPELA BERZELAK

PredmetSLJTJAMATNITDRUNEM
september      
oktober 14.18.   
november   4.  
december13.    2.
januar 12.6. 19. 

5. a-razred, razredničarka: MARJETKA JORDAN KOPUŠAR

PredmetSLJMATTJANITDRUGOSNEM (IP)
september       
oktober 20.1.    
november18.  12.   
december    16. 2.
januar 12. 14.   

5. b-razred, razredničarka: ANDREJA JEZERNIK

PredmetSLJMATTJANITDRUGOSNEM (IP)
september       
oktober 20.1.    
november18.  12.   
december    16. 2.
januar 12. 14.   

6. a-razred, razredničarka: KSENIJA GUŠTIN

PredmetSLJMATTJANARGUMGEOZGOGOSNEM
september         
oktober 20.6.      
november10.  18.   16. 
december3.   23.17.  2.
januar 10.    5.  

6. b-razred, razredničarka: KATJA KAČ

PredmetSLJMATTJANARGUMGEOZGOGOSNEM
september         
oktober 20.6.      
november10.  19.   15. 
december3.   16.17.  2.
januar 10.    6.  

7. a-razred, razredničarka: BARBARA COTIČ PAPOTNIK

PredmetSLJTJAMATNARGEOZGOTJNGUMDKE
september         
oktober 5.22.      
november24.        
december   14.16.1.10. 
januar  7. 5.    

7. b-razred, razredničarka: VALENTINA TOMAN ČREMOŽNIK

PredmetSLJTJAMATNARGEOZGOTJNGUMDKE
september         
oktober 5.22.      
november24.        
december   14.16.1.3. 
januar  7. 6.    

8. a-razred, razredničarka: POLONA RAMŠAK

PredmetSLJTJAMATGEOZGOTJNFIZGUMBIOKEMDKE
september           
oktober11.7.21.        
november    23. 11.  12. 
december   6. 3. 22.7.  
januar  7.        

8. b-razred, razrednik: BOJAN LENART

PredmetSLJTJAMATGEOZGOTJNFIZGUMBIOKEMDKE
september           
oktober11.7.21.        
november    23. 11.  12. 
december   6. 3. 15.7.  
januar  7.        

9. a, razredničarka: MAJA BLAŽIČ

PredmetSLJTJAMATGEOZGOFIZBIOKEMGUMTJN
september          
oktober4.8.19.       
november   29. 16. 24. 30.
december  21. 1.   7. 
januar5.     12.   

9. b, razredničarka: NADJA APŠNER

PredmetSLJTJAMATGEOZGOFIZBIOKEMGUMTJN
september          
oktober4.8.19.       
november   29. 17. 25. 30.
december  21. 1.   14. 
januar5.     13.