Izbirni predmeti v šolskem letu 2022/23

IZBIRNI PREDMETI NA ŠOLI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED

ŠT.IZBIRNI PREDMETUČITELJ/-ICA
1.Šport za zdravje (7. r.)Simon Krumpak, Gregor Štorman
2.Šport za sprostitev (8. r.)Simon Krumpak, Gregor Štorman
3.Izbrani šport – nogomet (9. r.)Gregor Štorman
4.Likovno snovanje (7. r.)Matic Čadej
5.Likovno snovanje (8. r.)Matic Čadej
6.Likovno snovanje (9. r.)Matic Čadej
7.Šah 1 (7. r.)Matic Čadej
8.Nemščina 1 (7. r.)Maja Blažič
9.Nemščina 2 (8. r.)Maja Blažič
10.Nemščina 3 (9. r.)Maja Blažič
11.Filozofija (9. r.)Polona Ramšak
12.Obdelava gradiv – les (7.–9. r.)Ksenija Guštin
13.Literarni klub (7.–9. r.)Valentina Toman Čremožnik
14.Turistična vzgoja (7.–9. r.)Bojan Lenart