Neobvezni izbirni predmeti 2022/23

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI    

ŠT.NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETRAZREDUČITELJ/-ICA
1.Šport      4., 5. in 6.Gregor Štorman Simon Krumpak
2.Umetnost4., 5. in 6.Barbara Cotič Papotnik
3.Nemščina4., 5. in 6.Maja Blažič