Neobvezni izbirni predmeti 2020/21

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V  4., 5., 6. RAZREDU  

ŠT.NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETUČITELJICA
1.UmetnostBarbara Cotič Papotnik
2.TehnikaAnja Knez
3.RačunalništvoAnja Knez
4.NemščinaMaja Blažič