Šola plavanja in CŠOD za šolsko leto 2022/23

PLAVALNO OPISMENJEVANJE

1. razred: 10-urni plavalni tečaj na kopališču Velenje, 27. 3. 2023–31. 3. 2023

2. razred: 20-urni plavalni tečaj na kopališču Velenje, 27. 3. 2023–31. 3. 2023

3. razred: plavalni dan

4. razred: 20-urni plavalni tečaj v Čateških toplicah (ŠVN)

6. razred: preizkus znanja plavanja  

ŠOLA V NARAVI

Izvedli bomo plavalno šolo v naravi za četrtošolce od 8. 5. do 12. 5. 2023, in sicer v Čatežu ter naravoslovno šolo v naravi za sedmošolce od 12. do 16. junija 2023 v CŠOD Breženka v Fiesi.  

Pri kandidaturi za izvedbo šol v naravi smo bili za 6. razred (smučarska šola) neuspešni, zato bomo izvedli šolo v naravi na Voglu (Hostel pod Voglom). Za učence 8. razredov pa bomo izvedli tridnevno šolo v naravi na Pohorju (hotel Jakec).