Šola plavanja in CŠOD za šolsko leto 2021/22

PLAVALNO OPISMENJEVANJE

  1. razred: 10-urni plavalni tečaj
  2. razred: 20-urni plavalni tečaj
  3. razred: 20-urni plavalni tečaj
  4. razred: preizkus znanja plavanja (maj/junij 2022), bazen Prebold

ŠOLA V NARAVI

Izvedli bomo plavalno šolo v naravi za četrtošolce in petošolce; za petošolce od 11. 10. do 15. 10. 2021, za četrtošolce od 9. 5. do 13. 5. 2022, in sicer v Čatežu. V času nastajanja te publikacije je izvedba plavalne šole v naravi, v Čatežu, zelo malo verjetna.

Pri kandidaturi za izvedbo šol v naravi smo bili za 6. razred (smučarska šola na Rogli – CŠOD Gorenje) in 7. razred (naravoslovna šola v Fiesi – CŠOD Breženka) neuspešni. Trenutno iščemo nove možnosti izvedbe, zato smo z vodji CŠOD-jev dogovorjeni, da nas v primeru odpovedi katere izmed drugih šol nemudoma obvestijo.