DEVETOŠOLKA META SEDMINEK UDELEŽENKA SPLETNEGA TEKMOVANJA UČENCEV V ČEBELARSKIH KROŽKIH

V soboto, 23. maja 2020, je v dopoldanskem času potekalo spletno tekmovanje za otroke vključene v čebelarske krožke. Z namenom vsaj nekoliko nadomestiti za letos odpovedano Tekmovanje mladih čebelarjev v Zagorju ob Savi so na ČZS sklenili organizirati tekmovanje preko spleta v tednu, ko praznujemo Svetovni dan čebel in čebelarski praznik, seveda v času, ko ni šolskih obveznosti šolanja na domu.

Spletno tekmovanje je imelo določene prilagoditve, predvsem pa je bilo prostovoljne, razvedrilne in motivacijske narave, da so krožkarji spet lahko občutili privlačnost pomladnega brenčanja čebel in videli, da se lahko tudi tako počasi začnemo vračati v »normalno« življenje. Spletnega tekmovanja se je udeležila devetošolka Meta Sedminek in si pridobila lepo število točk. Za sodelovanje bo prejela priznanje.

Meta, iskrene čestitke z željo, naj medi!

Valentina Toman Čremožnik,

mentorica

JUBILEJNA 30. ŽUPANČIČEVA FRULICA LETOS POTEKALA NA DALJAVO

Župančičeva frulica je projekt, ki vključuje mlade literarne ustvarjalce in umetnike govorjene besede. V tem projektu je ponovno sodelovala tudi naša šola s svojimi predstavniki.

Z avtorskimi pesmimi se je strokovni žiriji predstavila devetošolka Ana Kumperger pod mentorstvom Valentine Toman Čremožnik. Strokovno žirijo za izbor najboljšega osnovnošolskega pesnika so sestavljali Veronika Dintinjana, pesnica in prevajalka, Janko Lozar, dr. filozofije in univ. dipl. prevajalec, Igor Divjak, dr. ameriških študij, literarni kritik in prevajalec. Ana Kumperger je s svojimi čutnimi stihi prepričala strokovno žirijo in zanje prejela pohvalo.

Z deklamiranjem izbranih pesmi Barbare Gregorič Gorenc so sodelovali tudi šestošolci Ajda Majer, Luka Sevnšek in Zoja Zupanc pod mentorstvom Barbare Cotič Papotnik. Nastope deklamatorjev je na podlagi pogleda posnetkov ocenjevala strokovna komisija (Gašper Jarni, dramski in filmski igralec, lutkar, pevec ter sinhronizator, Mateja Perpar, prof. angleškega jezika, prevajalka, radijska napovedovalka, glasbenica in pravljičarka, Tjaša Koprivec, pripovedovalka in pesnica ter radijska voditeljica), ki je v obrazložitvi zapisala, da sta jih s svojimi osredotočenimi, smiselnimi in verzno gibkimi nastopi razvajala tudi Zoja Zupanc in Luka Sevnšek, zato sta za svoj nastop prejela pohvalo.

 

Vse sodelujočim iskreno čestitava in jim želiva, da nikoli ne prenehajo pesniti in nastopati.

Mentorici

 

 

 

ANA KUMPERGER, NAGRAJENKA IN FINALISTKA 33. ROŠEVIH DNEVOV, UDELEŽENKA SPLETNE LITERARNE DELAVNICE

V sredo, 20. maja 2020, se je učenka naše šole, devetošolka Ana Kumperger, skupaj z mentorico udeležila srečanja z izbranimi avtorji in njihovimi mentorji, ki so sodelovali na literarnem natečaju JSKD – 33. Roševi dnevi 2020. Spletni literarni delavnici preko spletne aplikacije ZOOM sta vodila člana komisije, pisateljica Janja Vidmar in ilustrator Damijan Stepančič. Delavnici sta bili del dogajanj ob letošnjem Tednu ljubiteljske kulture, ki poteka virtualno v organizaciji JSKD.

Ana je ob tej priložnosti svoje nagrajeno pesemsko besedilo opremila še z lastno interpretacijo, fotografijo in zvočno podlago. Privoščim vam prijetno poslušanje in gledanje – balzam za dušo.

Anino pesemsko besedilo je objavljeno tudi v zborniku Svet se vrti, a jaz stojim.
Ani želim obilje domišljije pri prisluškovanju besedni umetnosti in ji čestitam za opravljeno delo.

Valentina Toman Čremožnik,

mentorica

DEVETOŠOLKI FINALISTKI LITERARNEGA NATEČAJA RIMA RAJA

Devetošolki Lucija Povše in Ana Kumperger sta se odzvali povabilu organizatorjev literarnega natečaja Rima raja. Prireditelji so z obžalovanjem sporočili, da so se odločili, da letošnja prireditev Rima raja odpade. Povedali so, da so letošnji finalisti vsi, ki so se odzvali na natečaj.

Lucija je pesemsko besedilo naslovila Zvezda, Ana pa je napisala pesem z naslovom Iz temnih globin v višave.

Tudi letos bodo objavili Zbornik, in sicer z vsemi prejetimi zapisi, in ta zbornik bo na voljo skupaj z zbornikom za leto 2021, na zaključni prireditvi rimarajanja, prihodnje leto.

 

Lucija in Ana, čestitke!

Valentina Toman Čremožnik,

mentorica

 

 

 

Obvestilo

Spoštovani starši in skrbniki!

SPLOŠNO

Obveščamo vas, da smo v petek, 8. maja 2020, prejeli navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v prihodnjih tednih.

S sklepom ministrice je v šolskih prostorih določen pričetek pouka:

– za učence 1., 2. in 3. razreda 18. 5. 2020;

– za učence 9. razreda 25. 5. 2020;

– za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja se načrtuje dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči od 25. 5. 2020 dalje.

Vzgojno-izobraževalno delo za ostale učence od 4. do 8. razreda še naprej poteka v obliki izobraževanja na daljavo.

ZA STARŠE IN SKRBNIKE OTROK OD 1. DO 3. RAZRED

Od 18. maja dalje bo na naši šoli potekal pouk za učence od 1. do 3. razreda malce drugače, kot smo bili vajeni. Zaradi varnosti vaših otrok, vas, vaših bližnjih in zaposlenih na šoli bomo delo organizirali po priporočilih MIZŠ, ZŠRS in NIJZ. Zaradi tega potrebujemo nekaj pomembnih podatkov pred ponovnim vstopom vaših otrok v prostore naše šole.

Urnik oddelkov bo prilagojen, tako da se bo pouk začel izvajati vsak dan ob 8.20 in se bo končal do kosila (razpored kosila je naveden v vprašalniku). Jutranje varstvo bo organizirano samo za učence 1. razreda. Ostali učenci bodo prihajali v šolo od 8. ure dalje. Zaradi zagotavljanja zadostne varnostne medsebojne razdalje se učenci ne bodo preobuvali in preoblačili v garderobi, ampak v učilnici, ki jim bo dodeljena in v kateri se bo izvajal obvezni (pouk) in razširjeni program (podaljšano bivanje, jutranje varstvo …). Učenci bodo razdeljeni v manjše učne skupine. Vsem učencem bo omogočen stik z razredničarko. Pouk in ostale dejavnosti se bodo izvajale tudi na prostem. V prostore šole bodo vstopali samo učenci. V garderobi bo dežurni učitelj, ki bo po potrebi usmerjal otroke.

Več podrobnih informacij in natančna navodila boste prejeli, ko bomo glede na vaše podatke pripravili novo organizacijo dela.

Starši otrok od 1. do 3. razreda nujno izpolnite vprašalnik na naslednji spletni povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec-XNaT8c5s1fHf1Ab2jNszgIo6GAMDzrPkPvrfhHm93xoVg/viewform.

Podatke potrebujemo najkasneje do  srede, 13. maja 2020, do 12. ure. Prosimo, da se navedenih podatkov (ure prihodov in odhodov) tudi držite.

Starši otrok od 1. do 3. razreda ste prejeli Izjavo, ki jo prav tako izpolnite do srede, 13. maja 2020, do 12. ure. Lahko jo pošljete podpisano v pdf formatu na šolski elektronski naslov:  o-bjsempeter.ce@guest.arnes.si ali razredničarkam, lahko pa tudi po klasični pošti na naslov: OŠ Šempeter v Sav. dol, Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Sav. dol..

Nadaljnja navodila o organizaciji pouka za učence 9. razreda in ostale, ki se predvidoma vračajo v šolo 25. 5. 2020 sledijo, ko prejmemo smernice s strani resornega ministrstva.

V želji po uspešnem sodelovanju tudi v prihodnje se vam za vaše sodelovanje in pomoč iskreno zahvaljujemo.

Uroš Vidmajer,

ravnatelj OŠ Šempeter v Sav. dol.